logo
Services Image

USŁUGI MULCZEREM

Usługa mulczerem to nasza nowa odnoga działalności. Posiadamy mulczer firmy Remet CNC. Pozwala on na usługi wykonywane powierzchniowo i wgłębnie.

Poniżej usługi, które wykonujemy:

 • rekultywacja terenu – jest to przywracanie terenów leśnych, działek zarośniętych krzakami do stanu gotowo - użytkowego.
  Powstałe tereny mogą służyć człowiekowi jako grunty uprawne, miejsce do zasadzenia terenów leśnych czy też jako miejsce rekreacji.
 • czyszczenie działek z zarośli, krzaków – świadczymy usługi związane z czyszczeniem działek z wszelkiego rodzaju zarośli.
  Dzięki mulczerowi możemy do minimum skrócić czas wycinki małych drzew i samosiejek.
  Materiał drzewny powstały podczas operacji jest cięty i rozdrabniany.
  Po wymieszaniu z glebą powstaje naturalna próchnica w ziemi.
 • przygotowanie nieużytków pod uprawy.
 • usuwanie korzeni i pni drzew do głębokości 30cm i grubości 40cm – posiadamy sprzęt pozwalający na usunięcie korzeni.
  Stosowany wszędzie tam gdzie rosną drzewa i samosieje. Szczególności obszary leśne, które mają zamienić się w grunty orne.

 

Services Image