logo
Services Image

ROBOTY ZIEMNE

Wykonujemy wszelkie prace z użyciem koparek i minikoparek.

Poniżej usługi, które wykonujemy:

  • niwelacja terenu „ nawet artystyczna”
  • wykopy pod fundamenty
  • przyłącza wodno-kanalizacyjne
  • odprowadzanie wody
  • budowa dróg dojazdowych
  • wyburzenia, wywóz gruzu
  • korytowanie, zagęszczanie, utwardzanie
  • wykopy pod kostkę brukową i zagęszczanie terenu z jego ubiciem
  • i inne na życzenie klienta
Services Image